top of page

Giới thiệu

Ave.tips không phải là một dự án nhằm tôn vinh phụ nữ. Càng không phải là một dự án đòi nữ quyền. Ave.tips muốn mang lại những nội dung có giá trị cho phụ nữ, giúp họ nhận ra được chân giá trị của người nữ và sống đúng với giá trị cao quý ấy. 

Mục đích của Ave.tips là giúp cho đời sống của người nữ phong phú, chủ động hơn trong việc hoàn thiện bản thân và hoàn tất sứ mạng cao cả của mình trong cuộc sống.

Chúng tôi không nói với người nữ rằng: chỗ của bạn là ở trong bếp. Nhưng nói rằng: bếp nhà là nơi bạn có thể thắp sáng và nuôi dưỡng gia đình qua những bữa ăn ngon.

Yêu thương chủ động là giải phóng. Yêu thương trong bị động là nô lệ.

Bạn chỉ có một cuộc đời để sống. Sống như thế nào cho trọn trong vai trò người nữ?

Ave.tips xin được đồng hành cùng bạn!

"Khi một người đàn ông yêu một người phụ nữ, anh ta cố gắng để trở nên xứng hợp với nàng. Phẩm chất của nàng càng cao quý, cốt cách của nàng càng thanh cao, nàng càng dấn thân nhiều cho sự thật, chân lý, và những điều thiện hảo, thì người đàn ông càng khao khát để trở nên xứng hợp với nàng"

 

- Fulton Sheen -

Sứ mạng

Sư mạng của chúng tôi là giúp cho phụ nữ sống trọn vẹn với phẩm chất cao quý của mình trong vai trò là một người nữ.

Our Mission

Tầm nhìn

Thế giới sẽ thay đổi nhờ người nữ, một khi họ quyết tâm sống đúng với phẩm chất đầy nữ tính của mình.

Chúng tôi cần bạn chung tay!

bottom of page