Sat, May 22 | Link seminar sẽ được gửi sau khi đăng ký

[Seminar] Bước vào Thế giới 'Người Đi Làm'

Giúp các bạn Nữ trẻ mới hoặc chuẩn bị đi làm lập chiến lược, và có những góc nhìn mới, phù hợp với nơi làm việc.
Registration is Closed
[Seminar] Bước vào Thế giới 'Người Đi Làm'

Thời gian & Địa điểm

May 22, 3:00 PM – 5:00 PM
Link seminar sẽ được gửi sau khi đăng ký

Thông tin sự kiện

[Sự kiện chỉ dành cho các bạn nữ]

  • Làm sao để vượt qua 90 ngày đầu làm việc tại môi trường mới?
  • Làm sao để tăg tốc hòa nhập được với công việc và môi trường mới trong vai trò 'Người đi làm'?
  • Làm cách nào để chuyển đổi sự tập trung vào vai trò mới này?

Các bạn sẽ nhận được câu trả lời sau buổi Seminar này.

-------

[For ladies only]

Transitioning into the Professional World: The first 90 days of my Job

For working professionals, find some strategies that can give a renewed perspective to work culture

- Getting on to speed faster and smarter in your new role.

- Renewing your focus in your current role.

Speaker: REBECA L. RIVERA - HR Manager VN at Mercon Group

Chia sẻ sự kiện