top of page

Tham gia dự án

sao tôi nên tham gia?

Dự án này không chỉ dành cho các bạn nữ. Ave.tips cần sự trợ giúp của tất cả mọi người, không phân biệt giới tính, tuổi tác, tôn giáo. Chỉ cần bạn có cùng một niềm tin.

Chúng tôi tin rằng: "Mức độ vĩ đại của bất kỳ nền văn minh nào, chính là tầm mức vĩ đại của NỮ TÍNH trong nền văn minh đó. Khi một người đàn ông yêu một người phụ nữ, anh ta cố gắng để trở nên xứng hợp với nàng. Phẩm chất của nàng càng cao quý, cốt cách của nàng càng thanh cao, nàng càng dấn thân nhiều cho sự thật, chân lý, và những điều thiện hảo, thì người đàn ông càng khao khát để trở nên xứng hợp với nàng. Lịch sử văn minh (nhân loại) thật ra đã được viết thông qua tầm mức của người nữ sống trong nền văn minh đó."​ - Fulton Sheen-

Vì thế, để thay đổi thế giới, chúng tôi không tìm cách thay đổi Người nam. Chúng tôi thay đổi Người nữ (trong hy vọng là ở đâu đó, có ai đó đang xây dựng dự án NewAdam.tips để giúp các bạn nam. :))

Này bạn,
Nếu không phải bạn, ai sẽ làm?
không phải bây giờ, là khi nào?​

Tôi có thể làm gì?

Dưới đây là một số đóng góp bạn có thể làm

bottom of page